Omderwijs

omdenken in het onderwijs

finland-smiles-wr

Hoe kun je én het probleem van het lerarentekort én de toename van mentale problemen bij kinderen in één keer tackelen?

Hoe kun je én de werkdruk verlagen én de leerontwikkeling bij kinderen bevorderen?

Hoe kun je het nadeel ombuigen in het voordeel?

IMG_0846

Wat doet OMderwijs?

  1. Wij leiden onderwijsprofessionals op tot MatriXdocent. Als ZZP-er kan een MatriXdocent op elke school inspringen bij lesuitval. Tijdens die lessen leren leerlingen hun volle hoofden opruimen en HOE ze de regie krijgen over  hun interne mentale processen. Zowel op emotioneel als op intellectueel vlak.

  2.  Wij trainen schoolteams die het welzijn van hun medewerkers en leerlingen willen bevorderen. 
    Resultaten: leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen, zitten lekkerder in hun vel, hebben meer focus en overzicht, kunnen zich beter concentreren, verbeteren hun leerprestaties, groeien op sociaal-emotioneel vlak, etc.

 

droom1
droom2
droom3
droom4
droom5
droom6
droom7
droom8
droom9
droom10
droom11
droom12

Jarenlang is het functioneel geweest om de nadruk te leggen op cognitieve ontwikkeling in het onderwijs. Maar de maatschappij verandert rap en het onderwijs is niet snel genoeg mee veranderd. Eeuwenoude methodes blijken al decennia lang niet meer effectief te zijn. Want wat we nu nodig hebben is niet meer wat we vroeger nodig hadden. Tachtig procent van de banen die onze kinderen gaan hebben bestaan nu nog niet eens. Het doel van het onderwijs is verschoven. Van een zo hoog mogelijk diploma halen voor een goed betaalde baan... naar.... ieders unieke potentieel waardevol inzetten voor een vredige, duurzame, gezonde en gelukkige samenleving.

De huidige maatschappij is veeleisend. Stress, burn-out en psychische klachten liggen op de loer. Onder studenten kampt ruim 34 % met chronische vermoeidheid en stress. Schoolkinderen ervaren steeds jonger stress en faalangst. En depressie en burn-out kosten mens en maatschappij enorme hoeveelheden tijd, geld en energie. 

Het wordt hoog tijd om de nadruk te verleggen:

Van cognitieve ontwikkeling naar talentontwikkeling.

Van toetsing naar  coaching.

Van disciplineren naar stimuleren.

Van instrueren naar zelfreguleren.

Van voorkauwen naar zelfregie.

Van opleggen naar autonomie.

 

Leerlingen zullen gemotiveerd raken hun talenten te ontwikkelen onder begeleiding van docenten, die dan de rol van coach gaan vervullen om ze te helpen en ondersteunen en niet om te dicteren en instrueren.

De onderwijstijd kan veel effectiever worden ingericht. Geen hoofdzakelijk klassikale lessen , maar uitdagende challenges die aansluiten bij de talenten en leerdoelen van de individuele leerling. Zelfgestuurd onderwijs op maat. En laten we daar zeker de ICT bij gebruiken, waardoor cognitieve leertijd efficiënter wordt en dus kan worden ingekort, waardoor meer tijd overblijft voor spelen en bewegen, creëren en dromen.

Gelukkige leerlingen in gelukkige scholen dankzij gelukkige docenten en ouders. Wie zich als kind op school goed in zijn vel voelt, maakt later veel meer kans om succesvol te zijn. Graag leren begint bij graag leven. Positief onderwijs versterkt de kracht van kinderen. Dat gebeurt door leraren en docenten die ook durven werken aan hun eigen geluk. Wat heb jij nodig? En wat wil jij leren?

Op naar onderwijsgeluk!

Ga je mee om?

Inspirerende voorbeelden

MatriXmethode
scholen om van te leren
onderwijstafel
Vivere democratisch onderwijs
Knowingo
Magisterium scholen
samen sterk zonder stigma
365 dagen succesvol onderwijs
Zon aanpak
Operation Education
gelukskoffer
agora roermond