"Ik kan me eindelijk goed concentreren! En door mijn nieuwe alfabet kan ik de letters veel sneller vinden. Ik vind lezen nu zelfs leuk!"

website matrix

Meer rust in het onderwijs door opgeruimde hoofden

Is het vaak zo druk in de klas dat je het overzicht dreigt te verliezen en je leerlingen minder goed presteren op school?

Zoek je een oplossing, zodat je leerlingen lekkerder in hun vel zitten, leerprestaties verbeteren en jij en je leerlingen meer rust en overzicht ervaren?

De ‘missing link’ in het onderwijs ligt voor het oprapen. Met de MatriXmethode® leer je je leerling meer rust in het hoofd te krijgen. Zodat informatie handiger opgeslagen en onthouden wordt.

In het onderwijs leren we wel wát we moeten leren, maar niet HOE we dat het beste onthouden. En dat is ook lastig, want iedereen is uniek en doet dat op de eigen manier. Maar juist dáár ligt de sleutel tot succes.
Als je je leerlingen vraagt HOE ze hun basiskennis het liefst willen opslaan, bedenken ze zelf een uniek systeem. Door MatriXvragen te stellen leer je ze hoe ze alle basiskennis goed 'wegzetten' in hun hoofd, zodat ze overzicht hebben en een hele goede kapstok voor alle andere kennis die ze nog gaan opslaan. Je leert ze dus eigenlijk hun eigen ideale geheugenstrategie.

Wil je een tool om leerproblemen, gedragsproblemen en volle hoofden te verhelpen?

HOOFD OPRUIMEN EN LEREN HOE TE LEREN trainingen open inschrijving

1 daagse gecertificeerde training voor onderwijsprofessionals

2018:

14 december

2019:

12 januari

9 februari

5 april

15 juni

14 juli

De MatriXmethode is een gesprekstechniek waarmee je kinderen hun eigen strategie voor het organiseren van informatie in hun hoofd laat ontdekken en ontwikkelen.  Hoofd opruimen en leren HOE te leren. Zo worden ze weer regisseur van hun eigen hoofd. 

Voor professionals in het onderwijs (basisonderwijs tot en met hbo) en professionals in de gezondheidszorg en hulpverlening die met kinderen werken zoals: psychologen, coaches, logopedisten, therapeuten en artsen.

De MatriXmethode is uitermate geschikt als extra tool om de eigen manier van werken te versterken. Naast alles wat je al succesvol gebruikt.

 

Leerlingen leren:

  • focus en rust in een opgeruimd hoofd
  • basiskennis goed opslaan en makkelijk terug kunnen vinden
  • nieuwe informatie beter kunnen koppelen en terug vinden.
44354070 - female teacher teaching something to kids using tablet computer inside the classroom.

Hoe ziet de 1-daagse eruit?

  • 1 dag opleiding

Tijdens de opleidingsdag wordt duidelijk en concreet uitgelegd hoe de MatriXmethode werkt  en hoe jij dit aspect van de methode kunt toepassen. De kunst van het stellen van de juiste vragen en het doorvragen staat centraal in de 1-daagse. Het doel is het leren beheersen van de gesprekstechniek om kinderen te leren hoe te leren en te helpen bij het indelen en opruimen van hun hoofd. Het eigen maken van een gesprekstechniek leer je natuurlijk alleen door te oefenen! Je oefent daarom alle leerstof met je collega-cursisten.

Voor de duidelijkheid: tijdens de 1-daagse leer je niet hoe je de MatriXmethode in kunt zetten om angsten en trauma’s, psychosomatische klachten en emotionele klachten op te lossen. Hier is de 5-daagse voor ontwikkeld.

De voordelen van de 1 daagse:

leerlingen leren hun volle hoofd opruimen

leerlingen leren HOE ze de basiskennis in hun hoofd zetten. Zo krijgen ze een overzichtelijk schoolhoofd. De basiskennis is als het ware de kapstok voor alles wat ze verder nog gaan leren. Zo kunnen ze alle nieuw te leren informatie makkelijk koppelen en terugvinden, toepassen en onthouden.

BONUS: jij krijgt zelf ook een opgeruimd hoofd en dus rust en overzicht. Daar heb je zelf wat aan en het heeft ook zijn positieve weerslag op je leerlingen.

Bekijk de trainingen onderaan de homepage

 

 

Drukke klassen door drukke hoofden

Als je leerling moeite heeft met het onthouden van informatie, zorgt dat voor onrust in je klas. Ze hebben geen focus en gaan zich vervelen. En anderen afleiden of pesten. Veel scholen willen kinderen met een vol hoofd beter begeleiden. Maar vaak is het lastig in de praktijk.

Pas toe wat het huidige onderwijs vergeet

Om informatie goed te verwerken, op te slaan, te onthouden en weer terug te vinden, bedenkt de leerling zelf – denkbeeldig – een eigen manier. Dat zou eigenlijk een verplicht vak moeten zijn op school, zodat veel (leer)problemen voorkomen kunnen worden. Als je leerling eenmaal bewust is hoe hij/zij dat zelf kan, wordt het leren effectiever en leuker. Door de betere concentratie is er meer rust in het hoofd van je leerling. Én in de klas.