Wie vraagt thuiszitters wat er speelt in hun hoofd?

Thuiszitters Sinds 2006 steeg het aantal thuiszitters op lichamelijke en psychische gronden van 1978 naar 5736. Dat is een verdriedubbeling.. Passend onderwijs zou hier verbetering in moeten brengen maar sinds de invoering in 2014 is er zelfs ook nog een groei van 29...

Koester alle stralende kleuren van je kind

Stralende kinderen Ieder kind wordt geboren met een prachtige eigenheid, uniek puur en authentiek. Als het zich veilig voelt in zijn omgeving zal het zijn ware aard kunnen laten zien, in al zijn kleurenpracht. In onze huidige maatschappij, en in het huidige...